FRIVILLIGE

Frivillighet hos oss på Sagene Seniorsenter

På Sagene Seniorsenter er frivillighet en kjempestor ressurs med mange mennesker som legger ned en enorm innsats hver dag – som kafèverter, resepsjonister, matombringere, gartnere, vaktmestere, datalærere, håndarbeidere, bingoassistenter, gruppeledere og mye mer.

Som frivillig er du med i et sosialt og hyggelig miljø, og utfører arbeid tilpasset deg og dine ønsker. Vi arrangerer frivilligturer, og de frivillige bidrar i mange andre arrangementer og aktiviteter her på seniorsenteret.

Sagene Seniorsenter har ca. 70 frivillige som er med og bidrar til senterets drift.

Alle setter stor pris på alt arbeidet de frivillige gjør, både seniorsenteret, beboere, pårørende, brukere og kommune.

Astri (resepsjonen) og Reidun (kafeteriaen)

i meget sprettent humør på årets frivilligtur.

Vi har både plass til og ønsker flere frivillige
Som frivillig deltar du i et sosialt og hyggelig miljø og utfører arbeid tilpasset deg og dine ønsker. Du vil i tillegg bli invitert med på turer og andre hyggelige arrangementer for våre frivillige. De dagene du jobber får du gratis mat.

* Vi er i behov av 2 frivillige til vår populære kafeteria der du kan bistå med å stå i kassen, her snakker du med hyggelige folk og jobber sammen med kjøkkenpersonalet. Arbeidstid og dine muligheter for å jobbe avtales nærmere.

* Sagene Seniorsenter utleverer mat til beboere i Sagene bydel, her trenger vi 1-2 personer som kan levere mat. Rutene er forskjellige, og varierer i avstand.

* På seniorsenteret har vi en resepsjon som er åpen fra 09 – 15 mandag til fredag. Her trenger vi gjerne 1 ny frivillig fra høsten av som kan jobbe en dag i uken (eller så ofte du har mulighet, vi kan tilpasse oss), du vil bli sikret god opplæring, et godt arbeidsmiljø og støttende frivillige og ansatte på senteret. Oppgavene er å ta telefoner, veilede personer, besvare spørsmål om senteret med bl.a. aktivitetstilbudet vårt samt kafeteriaen.

Er du interessert i en eller flere av disse oppgavene, kjenner du noen du tror kan passe til å være frivillig, eller bare synes Sagene Seniorsenter høres spennende ut – ta kontakt med resepsjonen på 22 22 80 07 eller daglig leder Grethe på 94 14 75 99 eller e-post: grethe@sageneseniorsenter.no